Kontrakt og samtykke for gennemlæsning

Kontrakt for anvendelse af idéer, lydoptagelser, tegninger, prototyper og fotos.

Dit barn skal deltage i LæseHack på Lucerna i Holbæk 3/8 2023 eller Taastrup Bibliotek 19/8 2023, hvor slutproduktet er idéer og prototyper til et inspirationskatalog, som skal få unge til at bibeholde lystlæsning efter 8. klasse. Da det i projektet er meget åbent, hvilken form idéerne og prototyperne skal have, og hvilken form det endelige inspirationskatalog skal have, bliver formuleringen af følgende ganske bred.

Hovedpointen er, at vi beder om lov til at bruge alt det, der bliver lavet på dagen og arbejde videre med det til gavn for andre unge, men at vi gerne vil respektere, hvis dit barn ikke ønsker at optræde genkendeligt på fotos i det endelige produkt (inspirationskataloget). Samtidigt er vi meget taknemmelige, hvis vi får lov til at bruge fotos fra dagen med de unge mennesker i arbejde.

For at gennemføre Læsehack og katalog er det nødvendigt, at vi kan indsamle materiale fra dagen, så vi kan udarbejde kataloget efterfølgende. Til det formål er det nødvendigt at underskrive første del, som giver projektet rettighederne til materialet og videreforarbejdning af dette.

Materialet er er udarbejdet i Holbæk 3/8 2023 eller Taastrup 19/8 2023, i forbindelse med LæseHack, med Anya Winqvist og Lisbet Vestergaard.

Tænketanken fremtidens biblioteker og Anya Winqvist gives ret til at anvende idéer, lydoptagelser, tekst og materiale i øvrige former, tegninger, prototyper og fotos (hvor barnets ansigt ikke er genkendeligt), som er udarbejdet på dagen, hvor dit barn har deltaget. Ovennævnte materiale må benyttes online på fx laesehack.dk, https://www.fremtidensbiblioteker.dk, www.winqvist.dk og på sociale medier, og i tryk.

Jeg er indforstået med ovenstående og underskriver:

———————————        ————————
forældrenavn                    dato

 

———————————
Barnets navn

—— Jeg giver samtykke til at kontaktoplysninger og oplysninger fået i formular (navn, postnummer, alder og eventuel information om læsekultur i hjemmet) må gemmes og opbevares i forbindelse med dette projekt.

——————————— Mobilnummer/mailadresse

 

Filmklip/foto hvor dit barn er genkendeligt – frivillig del

—— Fotos/filmklip hvor mit barns ansigt er genkendeligt, må gerne benyttes på samme måde som ovenfor. Hvis I afkrydser denne, vil det alligevel være muligt at sige fra på selve dagen, hvis barnet/den unge ikke ønsker at optræde genkendeligt på fotos/film, og de unge kommer i høj grad til selv at stå for fotograferingen.

—— Mit barn vil gerne nævnes med (kun) fornavn i eventuel “Tak til … for inspiration og idéer” i det udarbejdede materiale.

Har I nogle som helst spørgsmål i forbindelse med ovenstående eller dagen, så skriv endelig til anya@winqvist.dk eller ring: 28 89 05 74

Her kan I printe det hele ud, og udfylde hjemmefra, så I kan tage det med på selve dagen.
I må også gerne skrive det under hjemme, fotografere og sende via sms til 28 89 05 74 eller anya@winqvist.dk